Finance, Planning & Control

Finance, Planning & Control

Elk moment ‘in control’, door optimale inrichting en aansturing van generieke bedrijfsprocessen.

Vroeger kon een onderneming wachten tot het eind van het jaar om de balans op te maken, te evalueren en bij te sturen. In de huidige tijd van mondialisering en flexibilisering, kan geen bedrijf zich dat nog veroorloven. Wit u als ondernemer gezond blijven en uw positie in de markt behouden en versterken, dan zult u in staat moeten zijn tijdig en adequaat te reageren op de snel verander(en)de omstandigheden.

Joustra Management kan u daarbij ondersteunen. De Finance, Planning & Control verzorgt niet alleen alle taken en werkzaamheden die behoren tot het reguliere administratieve proces, maar heeft ook een onderzoeksfunctie. De door de onderneming ondernomen activiteiten worden doorlopend geanalyseerd op efficiëntie en effectiviteit. Op basis van de bevindingen informeert en adviseert de dienst de directie van het bedrijf, die op deze wijze in staat wordt gesteld de juiste besluiten te nemen ter verbeteringen van systemen, werkwijzen en procedures.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • Financiële administratie/organisatie
  • Interne/externe informatievoorziening
  • Management accounting
  • Bedrijfseconomische ondersteuning
  • Procesondersteuning en bewaking

Contact

Joustra Management BV
Koekoeksweg 3
8084 GN 't Harde
Postbus 90
8084 ZH 't Harde

 

 

Telefoon 085 044 4300
E-mail info@joustramanagement.nl
LinkedIn      linkedin.com/company/joustra-management
©Joustra Management 2017