Human Resource Management

Human Resource Management

Mensen vormen het meest waardevolle kapitaal van elke organisatie. Om de potentie ten volle te benutten, is het van belang om een gezond, veilig en motiverend werkklimaat te creëren, waarbinnen medewerkers het beste in zichzelf en elkaar ontdekken en naar boven halen. Een scala aan factoren speelt hierbij een rol. Het is vrijwel onmogelijk om als ondernemer dit allemaal ‘even’ erbij te doen, of een functionaris te vinden en te betalen in wie al deze specialismen verenigd zijn. Door te profiteren van de krachtenbundeling bij Joustra Management, kunt u uw Human Resource Management beleid vormgeven op een manier die normaalgesproken alleen grotere organisaties zich kunnen permitteren.

De specialisten van Joustra Management kunnen u ondersteunen bij alle facetten.

 • Werving en selectie: de juiste match vinden tussen persoon en functie/team.
 • Instroom: een indiensttredingsprocedure introduceren waarmee aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan qua personeelsdossiers.
 • Doorstroom: ziektepreventie en begeleiding bij ziekteverzuim of een arbeidsconflict, gespreksvoering en verslaglegging ervan en planning en coördinatie van persoonlijke opleidingsplannen.
 • Uitstroom: Begeleiden van ontslagaanvragen, adviseren in ontbinding van de arbeidsovereenkomst en zorgdragen voor een correcte uitdiensttredingsprocedure.
 • Beleid: Het uitdenken van beleid voor salariëring en promotie: wat zijn dé factoren die helpen om een baan aantrekkelijk en uitdagend te maken? Beleid en acties met betrekking tot training en scholing en hierbij de optimale balans vinden tussen persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het bedrijfsbelang.
 • Informatievoorziening: Het registreren van mutaties in het personeelsbestand, maar ook het analyseren van de reden waarom medewerkers instromen of het bedrijf verlaten.


De ‘waarom-vraag’ loopt als een rode draad door de dienstverlening van Joustra Management. Waarom? Omdat hij van levensbelang is. Wie de antwoorden kent, heeft de sleutels in handen tot een succesvol HRM-beleid en een optimaal presterende organisatie.

Wij geven u advies in en ondersteunen u bij:

 • Werving en selectie
 • Scholingsbeleid
 • Ziekteverzuim
 • Beleid en procedures
 • Informatievoorziening
 • Managementinformatie

 

Contact

Joustra Management BV
Koekoeksweg 3
8084 GN 't Harde
Postbus 90
8084 ZH 't Harde

 

 

Telefoon 085 044 4300
E-mail info@joustramanagement.nl
LinkedIn      linkedin.com/company/joustra-management
©Joustra Management 2017